Om Berlitz

Där du kan träffa boys stamp

HAE Scandinavia har förverkligats för att stötta patienter och deras familjer i Danmark, Norge och Sverige på bästa möjliga sätt. Vi ser även att HAE Scandinavia har en viktig roll när det gäller att bygga ett starkt nätverk av läkare i Skandinavien, som på ett ännu bättre sätt kan utnyttja de tillgängliga behandlingarna till fördel för patienterna. Det är du som bestämmer! Att få visshet om HAE-diagnosen är en stor lättnad, eftersom den gör att du kan förhålla dig konkret till hur ditt liv ska forma sig. Det är du som ska ha kontroll över diagnosen — inte omvänt. Du får medlemsförmåner — och vi är starkare i vårt arbete för bättre behandling.

Service menu

Covid — information till studenter och medarbetare. Gällande kursen tränas du i förståelse bruten skriven och talad danska samt inom grundläggande muntlig färdighet på danska. Gällande kursen behandlar vi danska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here