Tack för att du läser!

Lära känna organiserade ansvariga människor isbrytareidéer

Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.

Prenumerera

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska anskaffa och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling samt lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och grundfästa respekt för de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var samt en som verkar inom skolan skall också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet samt integritet, alla människors lika värde, rättigheter mellan kvinnor och män samt samhörighetskänsla mellan människor är de värden såsom skolan ska gestalta och förmedla. Inom överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk mänsklighet sker detta genom individens fostran mot rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje individuell elev finna sin unika egenart samt därigenom kunna delta i samhällslivet igenom att ge sitt bästa i chef frihet.

Grundläggande värden

Roller Företagsansvarig Antalet medarbetare vi söker mot denna post är: 1 Som företagsansvarig är du en del av ledningsgruppen och ansvarar för samordningen av arbetet i företagsgruppen. I företagsgruppen ingår fem personer med huvudansvar för företagskontakt, ett person med huvudansvar för sponsring samt en med huvudansvar för föreläsningar. Ditt huvudsakliga ansvar ligger inte bara inom att ha en översiktlig syn gällande gruppens arbete och en bra laganda utan även att bidra med motivation och pepp. Du är även ett del i att tillsammans med gruppen genomföra arbetsuppgifter och arbeta aktivt kontra de mål som vi tillsammans sätter upp för Kontaktdagarna Vi ser beredvilligt att du har tidigare erfarenhet bruten företagskontakt eller sälj för denna betydelse, dock inget krav. Företagskontakt Antalet anställda vi söker till denna post är: 5 Som företagskontakt kommer du att ansvara för att kontakta företag aktuell deras medverkan på mässan och befinna del av företagsgruppen som du kommer att arbeta tätt tillsammans med. Inom dina arbetsuppgifter ingår även att funka som en kontaktperson för de deltagande företagens representanter löpande under året.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here