Kemisk Återvinning - Pyrolys - CASO

Möt boys i hebreiska

Rikt på kolväten som kan omvandlas till olja. Cassandras 1 kW reaktor beräknas kunna producera   fat olja per år. Bara i västvärlden förbrukas ett däck per person och år. Det motsvarar ca 1 miljard kasserade däck per år. Består till stora delar av olja och metaller. Hej, Sedan Danmark åter öppnat gränserna har vi arbetat hårt för att ta igen en del av tiden som Kommuniké från bolagsstämma Cassandra Oil AB publ höll årsstämma den 30 juni varvid i

Navigeringsmeny

Inom april möttes de nordiska ministrarna tillsammans ansvar för samhällsskydd och beredskap gällande Haga slott i Stockholm för överläggningar för att stärka samarbetet med visionen om att fördjupa och bredda det nordiska samarbetet inom området samhällsskydd samt beredskap. Den första Hagadeklarationen Haga Inom antogs. Fyra år senare,antogs den andra Hagadeklarationen Haga IIunder svenskt ordförandeskap. Deklarationen omfattar en gemensam vision; Ett härdig Norden utan gränser. Visionen siktar kontra ett samhälle där sårbarheten minskar, medan som förmågan att hantera allvarliga olyckor och kriser och återställa funktionalitet stärks.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here