Militarism och antimilitarism

Möt Charleroi-flickorna utan ytterligare komplikationer astrologi

Arbetslinjen i historisk belysning Jonas Olofsson, Lunds universitet Hur har synen på arbetslösheten och arbetslinjen förändrats i Sverige över tiden? De senaste årens utveckling har gett arbetslöshetsfrågan ny aktualitet. Under —talets första år kom massarbetslösheten tillbaka. Tre år i rad präglades av negativ tillväxt, vart femte industrijobb slogs ut och sysselsättningen föll i såväl offentlig som privat tjänstesektor. Under några år förvandlades ett överskott i statens ekonomi till ett underskott i storleksordningen 15 procent av den svenska bruttonationalprodukten.

La Bataille socialiste

Kärleken som socialpsykologisk faktor Unga kamrat, ni frågar mig vilken roll den proletära ideologin har gett kärleken. Vad såsom bekymrar dig är att arbetarungdomen numera skulle vara « mer upptagen av kärleken och allt som därtill hör » ännu av de stora uppgifter som arbetarnas republik måste ta itu med. Försåvitt det förhåller sig på det sättet det är svårt för mig att på avstånd bedöma den saken , så låt oss söka en definition till fenomenet så att det blir lättare för oss att gemensamt hitta ett svar på den första frågan: Vilken plats intar kärleken i arbetarklassens ideologi? Det är otvivelaktigt så att Sovjetryssland har trätt in i ett ny fas av inbördeskriget: den revolutionära fronten har förflyttats till slagfältet emellan två ideologier, två kulturer: den borgerliga och den proletära. Det blir alltmer uppenbart att dessa två ideologier är oförenliga; motsättningen mellan dessa två radikalt olika kulturer framstår allt skarpare.

Möt Charleroi-flickorna utan ytterligare möteslokaler

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here