#metoo: Politisk jordbävning pågår i Danmark

Möt kvinnorna i Köpenhamn fisken

Mat och fysisk aktivitet är grundläggande för en god hälsa för alla individer under hela livet. Hälsosam mat och regelbunden fysisk aktivitet främjar var för sig och tillsammans god hälsa och välbefinnande. De har även en sjukdomsförebyggande effekt. Mat och fysisk aktivitet är kopplade till några av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och förlorade friska levnadsår i Sverige. Bland annat risken att få övervikt och fetma och för att drabbas av sjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdom, stroke och olika cancerformer. Idag insjuknar ca 90 personer årligen i sjukdomar kopplat till mat och fysisk aktivitet. Vår konsumtion av mat påverkas av en rad faktorer såsom utbud och tillgång, social och kulturell miljö och socioekonomiska resurser.

Stort skifte

Ditte Bjerregaard är talesperson för Feministisk initiativ som bildades i Danmark. Tidpunkten förut den danska metoo-vågen är ingen oförutsedd och frågan om sexuella trakasserier inneha nått den högsta politiska nivå, skada både Ditte Bjerregaard, talesperson för Feministisk initiativ, och medieforskaren Tina Askanius, förväntar sig bakslag. En politisk jordbävning pågår i Danmark och metoo har förut första gången ett hårt grepp försåvitt landet. Startskottet gick för en dryg månad sedan när den folkkära programledaren Sofie Linde på en humorgala inom direktsändning berättade om de sexuella trakasserier hon fått utstå när hon såsom ung jobbade på Danmarks radio. Framträdandet blev viralt och har lett mot upprop i flertalet branscher och att politiker har tvingats avgå.

Legitimerad passivitet

Nordiska kvinnor är bland de mest yrkesaktiva i världen. Orsaken är att barn- och äldreomsorg finns tillgänglig för all, att kvinnors utbildningsnivå är hög samt att både mammor och pappor inneha rätt till betald föräldraledighet. Lika arvode för lika arbete är en lagstadgad rättighet  i alla de nordiska länderna och ett jämställdhetspolitiskt mål.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here