Farmor och Vår Herre

Ensamstående kvinnor Rom säga adjö evansville

Dessutom - vem ska man resonera med? Vem ska man till sist tala med? Och han minns! Han kommer inte med nyheter. Han grunnade en stund. Hon grunnade en stund. Men som det nu var, gick det bra.

HJALMAR BERGMAN

Viljan att veta och viljan att begripa : kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning : slutbetänkande. Den 1 februari förordnades som experter i utredningen Kristina Lundgren samt Gertrud Åström. Direktiven Dir. Vi har sett som vår uppgift att som etta utredning fullt ut tillämpa kvinnoforskningens maktanalytiska perspektiv på det utbildningspolitiska området. Det är vår bedömning att tiden genast är mogen för mer systema- tiska åtgärder från statsmakternas sida vad innefatta den inneboende könsdiskrimineringen inom högre skolning. Till vår hjälp har vi haft en rad experter på området; Maud Eduards, t. Sara Nilsson har illustrerat betänkandet. Sist, men inte minst, inneha vi haft en ovärderlig hjälp bruten Marjut Torpo vid Utbildningsdepartementet, för framställandet av denna digra SOU. Vi tackar alla övriga deltagare, ett hundratal folk, som avsatt tid och intresse förut att ge sin insats i förändrandet av den ålderdomliga struktur som fortfarande härskar i den akademiska frihetens benämning.

Find your next favorite book

Passagerare på landsvägen mellan Logan i Utah och Whitney i Idaho bevittnade någonting ovanligt den 4 juni De tittade människor stående längs delar av denna 39 km långa vägsträcka. Nästa dag förklarade äldste Robert D. Hales inom de tolv apostlarnas kvorum, varför folk hade samlats där. De hade väntat på den begravningskortege som transporterade makthavare Ezra Taft Bensons kropp till kyrkogården i hans hemstad efter begravningsgudstjänsten inom Salt Lake City i Utah.

Till statsrådet Carl Tham

Det är en stor glädje för oss taizébröder att vara här tillsammans tillsammans er, att be och söka ihop. Var kan vi finna ny vitalitet? Vilket hopp kan hjälpa oss att gå framåt? Det är de frågor vi funderar över dessa dagar. Igenom ett möte som det här, igenom att lyssna och dela med oss kan vi få se ett framtidstro bli tydligare, ett hopp som kan leda oss till att fatta djärva beslut. Broder Roger såg alltid gemenskapen i Kyrkan som källan till färsk vitalitet. En dag under ett konferens med ungdomar appellerade han till dem och sa: « Lämna modlösheten bakanför er; lämna känslan av hopplöshet; melodi er själ leva. Dessa ord skulle bara vara en from önskan försåvitt vi sa dem till oss själva.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here