Ämnesord KVINNSAM

Ensamstående kvinnor Ungern fri begåvad drivig

Totala be- folkningen efter närings. Handel och samfärdsel :] Jordbruk med binäringar — Pro- Källa: Levnadsförhållanden, ÅrsbokStatistiska centralbyrån. De allra flesta kvinnorna som gick ut i förvärvsarbete var ogifta. Allt fler gifta kvinnor gick också ut i förvärvsarbete, men i lång- sammare takt än de ogifta kvinnorna.

Några tankar om asylsituationen i dag

Samt ni kom och ni var flera Språkträning över en kopp kaffe En glas saft, en torr kaka Mig satte mig vid er kvinnor Du hade förstås alla barnen med Svenska blev det första språk ni lärde er skriva på Det kändes grandiost att få vara delaktig Bokstav förut bokstav kom vi närmare varandra Flertal av er hade mist maken Avsevärt tårar, mycket värme, mycket kärlek Ett av er födde sitt första avkomma Vi gick dit med barnkläder Du bjöd på kaka ni bakat Vi satt i sängen på ert lilla rum Någonstans högt uppe i Norrland De flesta av er har antagligen blivit hemskickade nu Först öppnade vi stora famnen Sedan sätts ni gällande förvar Och slängs ut Jag skäms över att jag lät er binda an Jag vänder mitt ansikte dän Från alla fattade beslut I Ö Modin, komminister Sala pastorat När orden inte finns Ibland krockar det. Acceptera, det säger tjong! Ibland sker krocken så snabbt att jag inte ens märkte att den hände. Jag är bara kvar i tystnaden.

1. Inledning

Storm i skärgården. Två gamla fiskare stodo på den klippiga stranden av Tovön i Ekenäs skärgård vid sydfinska kusten och hängde sin not att torka, sedan de förgäves sökt att dra ett varp i den växande stormen. Tjockan, blandad med snö och skur, drev in från sjön, insvepte ön och klängde sig som täta, virvlande ullflagor i tallarnas kronor. Vinden varenda ostlig, ett streck på syd; han kom från Ingermanlands ödsliga kärr, hade vuxit av luftdraget i Nevans floddal, därifrån sträckt sin flykt över Finska viken samt arbetat sig upp mot fullt raseri, när han nådde nyländska skärgården. Så långt man kunde beskåda, där tjockan tidtals glesnade, stodo all undervattensgrund i vitt skum, och bränningarna fräste tornhögt mot alla framspringande bergsuddar på vindsidan. De två männen hade stillatigande slutat sitt göromål och voro redo att återvända till sin fritidshus, när ett för stormen drivande båt icke långt från kusten otydligt skönjdes i snötjockan och ådrog sig deras uppmärksamhet. Påtagligen hade seglaren förlorat sitt roder i brottsjöarna eller möjligen avstött det mot något grund, från vilket vågen i nästa ögonblick åter höjning honom bort, ty han drev stupfull för sidan, hans klyvare fladdrade inom trasor, och ett revat märssegel, såsom han ej lyckats bärga, påskyndade nuförtiden endast hans undergång. Bra sjöbåt inom lagom kultje, men hin och ej jag ville styra honom när roderhakarna sprungit.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here