Guns N' Roses

Jag vill träffa en girl media

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 6 maj Efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena anförde chefen för socialdepartementet, statsrådet Elmquist följande: Fredsfördraget i Versailles av den 28 juni mellan de allierade och associerade makterna, å ena, samt tyska riket, å andra sidan, innehåller i del I, omfattande förbundsakten för nationernas förbund, under § 23 följande principförklaring: »Med förbehåll för och i överensstämmelse med bestämmelserna i de internationella konventioner, som redan förefinnas eller framdeles kunna komma att avslutas, förklara förbundets medlemmar: Bihang till riksdagens protokoll Den sönderfaller i avdelning I, som handlar om »Arbetets organisation», och avdelning II, som under rubriken »Allmänna principer» uppdrager vissa riktlinjer för det internationella socialpolitiska reformarbetet, sammanfattade i 9 punkter. Såsom oundgängliga krav framhållas dels i ingressen till avdelning I och dels i nyssnämnda punkter bland annat: reglering av arbetstiden medelst genomförande av 8 timmars arbetsdag och 48 timmars arbetsvecka, reglering av arbetsmarknaden, bekämpande av arbetslösheten, arbetarnas skyddande mot yrkes- och andra sjukdomar samt olycksfall i arbete, barn- ungdoms- och kvinnoskydd, ålderdoms- och invaliditetsförsäkring samt skyddande av i utlandet sysselsatta arbetares intressen. Enligt avdelning I av del XIII har den permanenta internationella arbetsorganisationen, som omfattar samtliga medlemmar av nationernas förbund, följande organ: 2 styrelsen för den internationella arbetsbyrån; samt 3 nämnda byrå i Geneve. Konferensen sammanträder vid behov, dock minst en gång om året. Hittills hava hållits två sammanträden, om vilkas beslut nu är fråga, det ena i Washington 29 okt.

Navigeringsmeny

Utställningen Ecce Homo har fört med sig en sällan skådad debatt, sju proppfulla pärmar med pressklipp, en inställd audiens för ärkebiskopen KG Hammar och bombhot. Hur känns det att gå av smygis till total öppenhet och hurdan påverkas man av att skapa ett debatt som till och med skakat om Påven? När man vällyckats träffa in en blixtsnabb lunch ringer telefonen oavbrutet. En del vill boka henne till foreläsningar eller beställa boken Ecce Homo medan en rad andra forsäkrar att hon kommer att brinna inom helvetet och aldrig kommer att meeting sin Faders ansikte.

Tidernas bästa livealbum

Synodalmöte kallas alltså det stormöte som samlade Borgå stifts präster i Åbo häromveckan. Under två intensiva dagar satt odla gott som alla präster i det svenska stiftet på seminarier som behandlade allt från att hålla sin flås i skick till — naturligtvis — hur man ska agera när den nya äktenskapslagen träder i kraft. Skada ett litet orosmoln finns det fastän allt.

Nyhetsdygnet onsdag 30 september - guigo.eu

Ej ens det faktum att Victoria Williams i början av nittiotalet drabbades bruten MS — på års finfina hyllningsplatta »Sweet Relief« tolkas hennes material bruten bland andra Lou Reed, Maria McKee och Evan Dando — dämpade louisianskans överväldigande positivism. Lyssnar man på Victoria Williams är det lätt att inom tankarna försvinna i väg till ett annan plats, en annan tid. Antagligen för att hon själv, en färgstark Southern belle levandes nomadliv i den kaliforniska öknen, aldrig känts vidare »nutida«. Med kvittrande röst — till hälften liten flicka, till andra hälften kvinna — och det oförställda naturbarnets frikänna förhållningssätt till traditionella låtstrukturer rör hon sig mellan den Tin Pan Alley, spartansk country, Thelonious Monk-lika underligheter därtill texter som gärna ger plats till hundar, udda existenser och växter. Såsom artist kan Victoria Williams sägas befinna en själsfrände till Tom Waits samt Rickie Lee Jones, om än befriad från deras förlorarromantiska sjavighet. Tillsammans tillsammans ett akustiskt betonat och synnerligen följsamt band börjar hon här närma sig den avskalade folkcountry hon några år senare ska göra ihop med Olson i The Original Harmony Ridge Creek Dippers. Men eftersom Victoria Williams klangspråk och melodiska irrfärder har fler beröringspunkter med, säg, Van Dyke Parks ännu valfri altcountryskjorta blir slutresultatet en absolut unik americana vars like vi aldrig har hört vare sig tidigare alternativt senare.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here