Koden: ett kors betyder massage ett streck sex

Möt killar i hackmeeting

Samtidigt fortsätter trafficking, våld och stigmatisering av kvinnorna. Soledad Cartagena har intervjuat Huschke Mau, som tidigare prostituerats och nu arbetar aktivt med att hjälpa andra att ta sig ur prostitution: — Min första hallick var polis och när jag sökte hjälp fick jag ingen. En nytillkommen lag kriminaliserar sex utan kondom inom Tysklands legala sexhandel. Syftet är att skydda kvinnorna inom den legala sexhandeln. Stephanie Klee är en av de starkaste prostitutionslobbyisterna som hörs i Tyskland. I intervjuer hävdar hon att prostitution är som vilket arbete som helst, problemet är att det inte är socialt accepterat av samhället. Under sina över 20 år i sexindustrin säger hon sig aldrig ha lidit, vare sig psykiskt eller fysiskt.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here