Nykomlingarnas omgång i Vegatoppen – rösta här!

Möt Universitetsdamer för mer jourtjänster internationella

Avsikten med dammen är att säkra grundvattentillgången och -kvaliteten vid Sannäs vattentag. Dammen minskar avrinningen av grundvatten till ån och minskar infiltrering av salt havsvatten i grundvattnenlagret. Bottendammen orsakar vattenmättningsskador på vissa åkrar ovanför dammen totalt 23,6 hektar. Skadorna ersattes efter att dammen byggts i enlighet med tillståndsmyndighetens beslut. Tre markägare har senare uttryckt missnöje med de utbetalda ersättningarna och ansökt om ändring av ersättningsbeslutet från Regionförvaltningsverket år

Skärpta restriktioner under jul och nyår

Känslorna var riktigt upprörda bland alla dom tals människor som lockats till Gamlebro igår, för att ännu en passage få se Strömmens vatten vräka sig fram i kraftrännan mot Hästskodammens gräsmark. Men istället för den väntande forsen kom det inte en droppe inom den gamla rännan Och det varenda många känslor bland de församlade Norrköpingsborna, som väntade och väntade på forsen som skulle vräka sig ned inom rännan. Men det bidde ingenting.

Turistinformation

Hurdan ska det gå för veckans nya utmanare Markus Lytts och Folkrörelsen? Försåvitt du har flera favoriter på Vegatoppen är det fritt fram att votera på så många som du vill. Du behöver ett Yle-konto för att kunna rösta.

Borgå stad

Beakta att dokumentet är inskannat och felaktigt kan förekomma. För detta ändamål inneha till utskottet överlämnats de protokoll såsom förts i regeringen under år Inom det följande lämnas först en beskrivning för granskningsarbetets omfattning och inriktning samt sedan en översiktlig redovisning av regerings­protokollens innehåll m. Den verkställda granskningen samt dess resultat upptas därefter i betänkandets huvudavsnitt.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here