Varför kvinnor lämnar männen de älskar!

Hur mannen flirta med bosnier

Det anser DO som nu stämmer försäkringsbolaget. Kvinnan hade bokat en utlandsresa och betalat med ett kreditkort som innebar att en reseförsäkring ingick i köpet. Efter att hon hade gjort bokningen blev hon gravid men fick missfall några dagar före avresa. Missfallet orsakade vissa sjukdomsbesvär och hon fick därför ett lä Trots läkarintyget nekade försäkringsbolaget kvinnan ersättning med hänvisning till försäkringsvillkoren, i vilka framgick att ersättning inte utgår om orsaken till avbokningen är graviditetsrelaterad. Enligt en särskild bestämmelse i diskrimineringslagen får en persons kön inte resultera i skillnader i premier och försäkringsersättningar.

Kommentarer

December 2, · Ett försäkringsbolag som nekade en kvinna ersättning för en avbeställd resa efter sjukdomsbesvär som hade anknytning med graviditet har diskriminerat kvinnan. Det anser DO som nu stämmer försäkringsbolaget. Kvinnan hade bokat en utlandsresa samt betalat med ett kreditkort som innebar att en reseförsäkring ingick i köpet. Efter att hon hade gjort bokningen blev hon gravid men fick missfall några dagar före avresa. Missfallet orsakade vissa sjukdomsbesvär och hon fick eftersom ett lä Trots läkarintyget nekade försäkringsbolaget kvinnan ersättning med hänvisning till försäkringsvillkoren, i vilka framgick att ersättning ej utgår om orsaken till avbokningen är graviditetsrelaterad. Enligt en särskild bestämmelse inom diskrimineringslagen får en persons kön ej resultera i skillnader i premier samt försäkringsersättningar. Enligt såväl EU-rätten som den domstolspraxis som finns på området är det könsdiskriminering om en kvinna behandlas sämre av skäl som har anknytning med hennes graviditet.

Om medlemsfoton och vår funktion fotoförfrågan

Hurså kvinnor lämnar männen de älskar! Detta tycker jag varje man bör veta: Kvinnor lämnar oftast sina män alldenstund deras män inte är närvarande. Han arbetar, golfar, spelar tv-spel, tittar gällande tv, fiskar, porrsurfar, slösurfar… ja, listan kan göras lång. Dessa män är ideligen inte dåliga män. De är goda män. De är goda fäder. Dom stöder sin familj.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here