Unga kvinnor i Biskopsgården vill öppna egen mötesplats

Möt en kvinna i konferens

Så behandlar vi personuppgifter Våra uppdrag Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag enligt instruktionen SFS är att arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet med grunduppdraget organiseras inom tre verksamhetsområden: följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen, stödja aktörer i arbetet för jämställdhet och förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Här kan du läsa om myndighetens aktuella uppdrag. Uppdrag att sammanställa befintlig forskning och kunskap om könsskillnader i utbildningsval Könsskillnaderna i utbildningsval bidrar till en könsuppdelad arbetsmarknad och försämrar förutsättningarna för kompetensförsörjning inom de bristyrken som har en kraftig underrepresentation av antingen kvinnor eller män, såsom vård och omsorg, utbildning och it- och teknik. För att ytterligare öka kunskapen om könsskillnader i utbildningsval ger regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en sammanställning av befintlig forskning och kunskap på området. Uppdraget ska redovisas senast 1 februari Läs mer i regeringens pressmeddelande 17 december Uppdrag att kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa Psykisk ohälsa i form av bland annat ångest och depressioner är i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män. Dock finns det stora skillnader mellan kvinnor och män i sjukfrånvaro och kvinnor uppger i betydligt större utsträckning än män att de har besvär av ängslan, oro eller ångest.

Om mötesplats Seniorum

A-Ö Välkommen till Malmö stad och malmo. För att kunna ta reda gällande vad vi kan göra bättre analyserar vi hur våra besökare använder webbplatsen och använder webbkakor cookies. Mer försåvitt hur vi arbetar med kakor samt personuppgifter på malmo. Webbkakor cookies gällande malmo. En webbkaka är en fjuttig textfil med information som lagras gällande besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare. Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till föredöme håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts. Läs mer om webbkakor och vilka som används på malmo.

Information med anledning av coronaviruset/covid-19

Gällande mötesplatsen finns även ett bibliotek samt ett café. Öppettider Onsdag Övriga dagar är verksamheten anpassad för att komma rådande restriktioner. Detta sker endast måndagar och onsdagar, Följ oss i sociala medier för mer information och kackla med personalen om du har frågor. Om förändringar görs i öppethållande alternativt verksamhet kommer vi att informera försåvitt det. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen armé.

Öppettider

Sara Al-Dalal vill se en mötesplats bara för tjejer i Biskopsgården. Nu vill tjejerna driva en egen mötesplats. Förut bara två veckor sedan skakades Biskopsgården av ännu en dödlig skottlossning inom området. Under flera år har hane försökt förhindra det här våldet igenom polissatsningar.

Uppdrag att kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa

Mail Facebook Linkedin Twitter Prenumerera på nyhetsbrev Män har i praktiken ett förbättring rättsligt skydd än kvinnor mot kränkningar på nätet. Den slutsatsen drar lektorn i straffrätt, Moa Bladini, som kartlagt de nordiska ländernas lagstiftning mot näthat. Att kön inkluderas i hatbrottslagstiftningen är centralt för att förbättra skyddet förut kvinnor, anser hon. Med undantag förut i Norge är det rättsliga skyddet dessutom svagt för personer som utsätts för hot om sexuellt våld samt spridning av integritetskränkande bilder — såsom nästan uteslutande drabbar kvinnor. Näthat politiskt högprioriterat Moa Bladini har kartlagt den rättsliga regleringen av hat och hotelse på nätet ur ett jämställdhetsperspektiv, gällande uppdrag av Nordiska Ministerrådet för rättigheter. För ministerrådet är arbetet mot näthat ljudlig prioriterat, eftersom det rymmer flera jämställdhetsaspekter: Män utsätts på nätet för mer traditionella former av brott, till föredöme hot och påhopp som gäller deras yrke och kompetens. Kvinnor utsätts förut större inslag av sexuella och sexistiska kränkningar.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here