Jag vill ha ett nytt liv

När en mannen benalmadena

Betänkande av Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen. Regeringen beslutade den 20 februari att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bestämmelserna om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet i könstillhörighetslagen. Direktiv för utredningen fastställdes samma dag dir. Som särskild utredare förordnade regeringen den 24 april Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt med särskilt inrikt- ning mot socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Som sekreterare förordnades den 1 juni Therese Bäckman, juris doktor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Som sakkunniga i utredningen förordnade regeringen den 1 juni ämnessakkunnig Marie Ek, Enheten för diskriminering vid Arbetsdepartementet och kansliråd Martin Färnsten, Enheten för folkhälsa och sjukvård vid Socialdepartementet. Som experter i utredningen förordnade regeringen den 1 juni Attila Fazekas, överläkare vid Könsidentitetsmottagningen i Lund, Dennis Jutterström, jurist vid Socialstyrelsen, Jonah Nylund, projekt- ledare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Torbjörn Odlöw, universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institu- tionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Elin Olsson, utredare vid Barnombudsmannen och Per-Anders Rydelius, professor i psykiatri vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Sjukhuset.

MOTIVERING

Skutt till huvudnavigeringen. Direkt till innehållet. Inom denna proposition föreslås det att strafflagen ändras. Bestämmelsen om åtalsrätt för olovlig hot ändras enligt förslaget så att gärningen hör under allmänt åtal, försåvitt olaga hot riktas mot en individ på grund av personens arbetsuppgift samt gärningsmannen inte hör till arbetsplatsens anställd. Åklagaren får väcka åtal för olovlig hot även om gärningen har riktat sig mot en person på bas av personens offentliga förtroendeuppdrag. En arbetsgrupp som tillsatts av inrikesministeriet, justitieministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet framhöll i sitt betänkande av 8. Inre säkerhet.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

När världen tidigt under våren stod före utbrottet av COVID upprättade många länder listor över så kallade nyckelfunktioner, folk vars yrken fyller samhällsviktiga funktioner samt vars barn fick prioritet till barnomsorg och utbildning under pandemin. Dessa listor över samhällsviktiga funktioner visar på vikten av yrken inom utbildning, hälso- samt sjukvård och andra tjänster i frontlinjen, inte bara för att svara gällande en pandemi, utan också för att våra samhällen överhuvudtaget ska fungera. Flera av dessa yrken utövas främst bruten kvinnor, internationellt såväl som i dom nordiska länderna.

När en mannen lisa

Till statsrådet Gabriel Wikström

Hej, det är troligen så som mulletant säger, reaktionen hans är vad hane kunde vänta sig. Och som sagt, du ska inte träffa honom allen. Lova lova det! Förutom att anspråkslös Kvinnofridslinjen, som mulletant föreslår, kanske ni kunde höra med den polis ni känner som du har skrivit försåvitt i ett tidigare inlägg, om han kan ge några upplysningar. Han kände ju till liknande situationer och genast när du har kommit ett bit vidare kanske han vet något övrigt. Men, som sagts av andra, rast idag, gör vilsamma saker. Hans handlande speglas av desperation och säkerligen en inre hat till han själv alldenstund han nu säkerligen inser att han har ett finger med i spel men försökker då naturligtvis ge dej skulden så du mår dåligt anser synd om honom och att ni återvänder hem sedan blir allt såsom innan. Angående era gemensamma tillhörigheter odla äger ni dessa tillsammans och han kan varken sälja eller förstöra dessa. Då polisanmäler du honom.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here