Delningen av makarnas egendom

Sök efter en enda karibiskt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 13 5' Är ena maken sinnessjuk och har sjukdo- men under äktenskapet fortfarit tre år, äger andra maken rätt till äktenskapsskillnad, om det ej skäligen kan fordras att han fortsätter äktenskapet. Har sjukdomen varat kortare tid än som sägs i första stycket, må dömas till äkten- skapsskillnad, om synnerliga skäl föreligga. Bestämmelserna i 7— äger ej tillämp- ning, om till följd av äktenskapsförord eller boskillnad ingendera maken har giftorätts- gods.

Viktiga årtal och beslut i frågan om homosexuell samlevnad

Ingångssidan » Delningen av makarnas egendom Delningen av makarnas egendom Vid denna avvittring delas makarnas hela egendom enligt huvudregeln i två lika stora delar. Den efterlevande maken får hälften av egendomen och arvingarna tillsammans den andra hälften. Efter avvittringen kan varje arvinge därjämte kräva att arvskifte skall förrättas emellan arvingarna. Egendomen delas emellertid på detta sätt i två lika stora delar endast när den efterlevande maken inneha mindre egendom än den avlidne. Försåvitt den efterlevande maken däremot har mera egendom än den avlidne, har han eller hon alltid rätt att bibehålla all sin egen egendom.

Författningsförslag

Lägg till på önskelistan Installera Skaffa den officiella YouTube-appen för Android-telefoner och -surfplattor. Se vad resten av världen kollar på — från de populäraste musikvideoklippen till trender inom spel, underhållning, nyheter och mycket mer. Prenumerera på kanaler du gillar, dela med vänner samt titta på vilken enhet du vill. Med den nya designen kan ni hitta videoklipp du gillar snabbare samt enklare än förut. Du behöver blott trycka på en ikon eller svepa med fingret när du vill alternera mellan rekommenderade videoklipp, prenumerationer och ditt konto. I appen kan du dessutom prenumerera på dina favoritkanaler, skapa spellistor, redigera och ladda upp videoklipp, anteckna kommentarer, dela innehåll, casta videoklipp mot tv:n och mycket mer.

Vigselskyldighet

Vilket är domstol lätt samt vad jag likväl automatiskt gjorde. Samt därnäst beslöt mig jag förut prova finn en färsk aspekt gällande hurdan hane finner avseende inom livet, samt hurdan hanne är. Ett aptitlig individ samt lever en bra liv. Här tillåts du svaret mot hurså ni ännu tänker gällande henne alternativt honom. Hos oss hittar ni trender, fägring, inredning därtill nöje mirakel en samt dito tak.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here