Frågor och svar om vård för unga med könsdysfori

Vid vilken ålder vietnamesisk

Vad är jämställdhet? Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Foto: Amanda Falkman Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Vad är jämställdhet?

Historia På förskolan Egalia i Stockholm jobbar man med genuspedagogik. Det innebär att man uppmärksammar föreställningar om kön samt könstillhörighet, och med pedagogik försöker avsluta rådande könsnormer. Med utgångspunkt i att män och kvinnor inte föds tillsammans olika egenskaper utan uppfostras till kvinns och män vill man motverka stereotypa könsroller. Barnen på Egalia ges chans att utveckla sin egen person, utan att begränsas av sitt kön. Dom sfärer och egenskaper som enligt traditionella könsroller är typiskt pojkaktiga görs gällande så sätt tillgängliga för flickor — och tvärtom. Man använder vid sidan av orden hon och han dessutom ett tredje, könsneutralt personligt pronomen — hen.

Dateras

Söker möte tillsammans tandem förut sex aktuell tre tillsammans kvinnan inom center eller bara möte tillsammans kvinnan. Inneha kik o Skype förut kontroll. Hör av eder. Är ett angenäm kontakt.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here