Lena kunde aldrig ha tänkt sig älska en kvinna sen träffade hon Tina

För att träffa en finlandssvensk

Hon ärvde moderns engagemang i kvinnosaksfrågan och Anna Whitloc…k var en av dem som lade grunden till framgångarna för den svenska jämställdhetsrörelsen. Men trots det har det inte tidigare skrivits någon ordentlig biografi över henne. Anna hade en vision, nämligen att starta en egen skola, och det gjorde hon. År kunde Anna Whitlock öppna en flickskola som ombildades till samskola, kallad Stockholms nya samskola från Whitlockska samskolan. Tidigt startade hon också en slöjd- och lekskola för barn under sju år. Hon ledde skolverksamheten till Anna var på sin tid kontroversiell i den mening att den skola som hon bedrev skulle stå neutral i religiösa frågor. För drygt år sedan var det vanligare att den allmänna skolan var hårt styrd av svenska kyrkan. Anna Whitlock ansågs på sin tid för år sedan som radikal och stod då för kontroversiella idéer som i dagens samhälle skulle anses som allmänt accepterat.

MYCKET KVAR ATT GÖRA

Finn Liberalerna på din ort Jämställdhet samt feminism Fri att leva ditt leva som du vill Det är ni som ska bestämma i ditt leva. Lära dig det du vill, kora ditt yrke, klä dig som ni vill och älska den du vill. Du bestämmer över din kropp samt har rätt att bli mött tillsammans respekt för den du är. Vår politik Skärpta straff för hedersbrott samt totalförbud mot barnäktenskap Utveckla föräldraförsäkringen odla att det blir lättare att både vara förälder och jobba. Behåll tre öronmärkta månader för varje förälder Opp med lönerna i kvinnodominerade yrken. Det ska löna sig att studera — även för kvinnor Öka skyddet förut kvinnor som utsätts för våld bruten sin partner Mer jämställda pensioner igenom att en större del av pensionsrätterna delas vid skilsmässa Stora arbetsplatser skall göra lönekartläggningar årligen för att bekämpa ojämställda löner Lämna din e-postadress armé, så berättar vi mer om hurdan du kan göra skillnad.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here