Alla är normala tills man lär känna dem

Lär känna mann du sies

Då eleverna lär känna varandra ökar förståelsen för att alla är olika och atmostäfer i klassen blir bättre. Även i klasser där eleverna gått länge tillsammans kan man alltid stärka samhörigheten och bli bättre bekant med klasskompisarna. Här kommer tre övningar som fungerar i alla klasser! För att en grupp skall fungera tillsammans är det viktigt att var och en i gruppen känner sig trygg. I en trygg grupp finns en acceptans som motverkar utanförskap och som bidrar till välmående individer. Då alla känner sig trygga i klassen skapas förutsättningar för öppen dialog samt ett klimat där det är välkommet att uttrycka sina åsikter. Det i sin tur leder till ökat samarbete och bättre arbetsro. Då man jobbar med en grupp är det värt att lägga tid på att grundligt lära känna varandra. Övningar som stärker gruppdynamiken är särskilt viktiga för nya grupper eller då dynamiken ändras genom att en ny person kommer in i gruppen lärare eller elev.

Varför valde du Epinova?

Slutsåld Normal? Vem är normal? Sanningen är väl att det inte finns märklig normala människor. Du är inte genomsnittlig, jag är inte normal och ingen annan heller. Ju längre vi lever och ju närmare vi lever andra människor, desto mer uppenbart blir det. Vi är alla lika svåra att krama som igelkotten. Men trots våra vassa taggar och hårda kanter behöver vi varandra. Närhet, gemenskap och relationer är inte bara ord -- det är några av våra mest basal behov. Hur kan vi komma närmare varandra på det'sätt som Gud inneha tänkt utan att bli sårade gällande kuppen?

Andra har även köpt

Försåvitt oss Emil ville hitta sin jobbfamilj Emil ville utmanas och utvecklas samt jobba med de bästa utvecklarna. Hos Epinova har Emil hittat sin jobbfamilj. Varför valde du Epinova? Jag trivdes jättebra på mitt förra jobb, skada kände ändå att det inte varenda ett företag för mig eftersom det var så otroligt mycket människor samt nya som började hela tiden. Mig hade egentligen inte en tanke gällande att byta men när jag varenda borta på föräldraledighet i 6 månader och kom tillbaka så var det 30 nya personer i gruppen mig tillhörde. Det var en väldig ruljangs på människor på hela företaget samt då ska man starta om samt lära känna alla igen. Man tillåts aldrig den här hemmakänslan av att komma till jobbet. Man går av ena hemmet med fru och avkomma till det andra hemmet med avta kollegor Eller det är så mig tycker att det borde vara samt det tilltalade mig med Epinova.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here