Skolplikt och skol­närvaro

Möt de unga männa med kontaktannons

Lag Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 2 §   Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Kontakta oss

Lyssna Skolplikt och skol­närvaro Skolfrånvaro är ideligen en indikation på att en adept inte mår bra. Elever med frånvaroproblematik i skolan riskerar att inte fixa skolans kunskapskrav. Att lämna skolan utan godkända betyg kan få stor influens på individens framtid. Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att ej hamna i utanförskap. Att öka närvaron och se till att eleverna klarar skolan innebär därför en stor avans för den enskilde individen både gällande kort och på lång sikt.

Våra andra webbplatser

Hurdan arbetar ni för att främja elevernas närvaro? Hur arbetar ni med att följa upp elevernas frånvaro? Finns det något i ett nuvarande arbetssätt du vill förändra?

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here