Unga och valet av nyhetsämnen

Möt finska women från ukrainska

Författare, kvinnosakskvinna och politiker Alexandra Gripenberg är i dag ett relativt okänt namn för de flesta, men kring sekelskiftet var hon en av de tongivande kvinnorna inom kvinnosaksrörelsen i Finland. Under många år var hon ordförande i Finsk Kvinnoförening och var också en av de nitton kvinnor som valdes in i lantdagen år sedan Finland fått allmän rösträtt. Alexandra Gripenberg reste mycket och det internationella samarbetet inom kvinnosaksrörelsen låg henne särskilt varmt om hjärtat. De avgörande kontakterna fick hon som åring under en längre resa till England och USA, och hon kom senare att åka på ett flertal föredragsresor och studieresor runtom Europa. I hemlandet engagerade Alexandra Gripenberg sig särskilt i utbildningsfrågor och förde under sin tid i politiken aktivt fram kvinnors rättigheter på olika områden i samhället. Som ung hade hon författardrömmar, men övergav senare skönlitteraturen och utgav i stället uttalanden i olika kvinnofrågor, reserapporter och ett större verk om kvinnors rättigheter i olika länder. Gripenbergs stora insats för kvinnosaksrörelsen ligger ändå främst på ett handlande plan, hon befann sig i centrum av den tidiga kvinnosaksrörelsen såväl i internationellt som nationellt. Genom sina kontakter, sina resor och sitt arbete för kvinnors rättigheter var hon med om att utveckla kvinnosaksrörelsen i en tid då det internationella samarbetet kom i gång på allvar och de politiska klimatet hemma i Finland var minst sagt turbulent.

Alexandra Gripenberg : 1857-1913

Förord Så funkar det! Då jag varenda liten var de så kallade Odla funkar det-böckerna väldigt populära bland avkomma i generation X, generation Y samt bland oss xennialer, det vill anföra vi som är födda mellan samt och inte riktigt passade in inom någondera av de stora generationerna. Styrkan i böckerna var att de gällande ett överskådligt sätt förklarade hur världen, kroppen, naturen och många andra don helt enkelt funkade. Greppet fungerade duktig på oss barn, då vi skulle lära oss eller göra något nytt för första gången.

Programledare

Luckan Luckan är en allmännyttig förening, såsom betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Man erbjuder kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare. Luckan vill fungera såsom ett visitkort för det finlandssvenska inom landet och vill verka som en allaktivitetscenter för regionens invånare.

Sammandrag

Dela: Språkforskaren Jenny Stenberg-Sirén har sammanställt ett rapport om unga finlandssvenskars språkanvändning. Steget för att finlandssvenska ungdomar skulle beskåda på en finskspråkig serie eller lyssna på en finsk artist är betydligt större än att de tar andel av det engelskspråkiga utbudet av populärkultur. Det här visar Magmas färska redogörelse Svenska, finska, engelska - komplement alternativt alternativ? Stenberg-Sirén säger att skalan kvar finlandssvenska ungdomars kunskaper i finska är väldigt bred. Trots att det finns regionala skillnader i hur bra finska ungdomar i olika delar av Svenskfinland kan, så beror det inte blott på var de råkar bo. Hurdan väl fungerar språkundervisningen i skolorna? Att det finns så stora i skillnader i kunskaperna i finska ser Stenberg-Sirén som ett problem. Det här är inte bara vad Stenberg-Sirén tycker alternativt tror, utan flera av de ungdomar som hon har intervjuat har påpekat att det är för stort skärpa på grammatik, det är för besvärligt och att den finska de tillåts höra i skolan inte motsvarar den finska de behöver i samhället. Det finska kan kännas främmande — Det är många svenskspråkiga unga som ej följer med finsk musik, populärkultur, kändisar och så vidare.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here