NJA 2013 s. 145

Möt flickan från litauiska

Kommunen erbjuder råd, stöd och olika insatser till dig som har en missbruksproblematik. Missbruk av alkohol och droger Missbrukar du alkohol eller droger? Vi ger stöd och insatser till dig som har missbruksproblem eller andra typer av psykosociala problem. Du börjar med att vända dig till socialförvaltningens mottagningsenhet. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Vill du söka utbytesstudier?

Medans hon tillfälligt var placerad hos mamman anlade hon en omfattande brand. Placeringsbeslutet har ansetts inte i sig kunna medföra skadeståndsansvar mot dem som drabbades av branden. Däremot har socialnämndens försummelse att uppfylla sin plikt att anordna uppsikt över flickan ansetts kunna bibringa ett sådant ansvar. Också frågan försåvitt betydelsen för fördelningen av bevisbördan bruten att socialnämnden inte på ett kontrollerbart sätt gjorde en adekvat utvärdering bruten faresituationen. Domskäl Tingsrätten rådmannen Dag Cohen och f. Kort bakgrund M. År placerades hon av Arbets- och socialnämnden i Landskrona kommun frivilligt utanför hemmet på grund av moderns och moderns fästmans alkoholproblem.

Missbruk av alkohol och droger

Ni når oss på telefon 29 60 , via mejl stod kvinnojourenlund. Fånga hand om dig och varandra inom helgerna! Den här julen blir ej som andra alla jular. Istället förut att sitta inne och mysa uppmuntras vi att umgås utomhus för att minska smittspridningen. Så varför inte gå på en gemensam promenad i julhelgerna - t ex vår queera stadsvandring?!

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here