SPSM: Så når du elever i behov av stöd på distans

Möte en mannen på avstånd inledningsfras

Frågor och svar om corona för dig som lärare Elever i behov av stöd kommer att drabbas hårt av att skolorna inför distansutbildning. Det menar Helene Fägerblad, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här är hennes råd för att lyckas med distansundervisningen för utsatta elever. Tidigare i veckan meddelade regeringen att alla skolverksamheter från gymnasieskolan och uppåt från och med onsdagen den 18 mars att bedriva distansundervisning efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Men grundskolan rekommenderar man inte att stänga i dagsläget — samtidigt pågår förberedelser för att även de andra skolformerna kan gå samma väg snart. Helene Fägerblad arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM och anser att regeringens besked innebära en extremt stor utmaning för myndighetens målgrupper ur ett specialpedagogiskt skolperspektiv. Men det beror ju även på hur läraren lägger upp undervisningen.

Vad gäller under julen med semester och ferie?

Nya fall av smitta på högstadieskola — beredskap för distansstudier Corona Smittoläget bland personalen har förvärrats sedan förra veckans skyddsstopp. Kommentera Nya lagar och regler — detta gäller skolan Skollagar Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. Förteckning Känner du igen dig i en av de här situationerna? Skolåret — här är läsarnas favoriter Lista Lärarlöner och ledarskap — här är läsarnas favoriter från Minns du allt det där andra som också hände i skolans värld ? Årskrönika Skolvärldens Barometer-redaktör Emil Hedman summerar viktiga — och några mindre viktiga — coronafria händelser från Utredning tillsätts om att förstatliga plugget Skolsystemet Här är direktiven kring det omtalade uppdraget.

Facebook-kommentarer

Nationella proven ställs in i vår Utbildningsminister Anna Ekström och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har meddelat att vårterminens nationella prov ställs in, och att det obligatoriska bedömningsstödet i årskurs ett utgår under våren. Beskeden välkomnas av Lärarförbundet som drivit frågorna för att avta lärares arbetsbörda. Det är viktigt att lärare och elever får detta meddelande redan nu, det ger lärare chans att planera vårterminen utifrån nya förutsättningar som mer tar hänsyn till den extrema situation som vi befinner oss i, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet. Nationella proven är enormt tidsödande och en stor apparat på var skola. Nu kommer lärarna istället kunna ägna den tiden till undervisning samt använda nationellt konstruerade prov som bedömningsstöd vid behov. Vi har ställt anspråk på att alla obligatoriska moment såsom inte direkt påverkar elevernas lärande skall rensas bort. Lärares och rektorers epok måste värnas och samhället måste förtroende på att lärare vet bäst vad eleverna behöver och vad som utför störst nytta, säger Johanna Jaara Åstrand. Beskeden från Ekström och Fredriksson är ett tydligt första steg för att underlätta situationen i landets skolor. Lärarförbundet förväntar sig nu fler åtgärder av regeringen och myndigheterna som gör att lärare och skolledare kan fokusera gällande undervisningen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here